KALİTE POLİTİKAMIZ


Anasayfa > Kalite PolitikamızUfuk Mesken İnşaat, hedeflerini doğru belirleyip, bu hedeflere varış metodlarını doğru seçerek, hedeflere odaklanmış takım ruhu ile, riskleri öngörüp bunlara karşı gerekli önlemleri alarak, aşağıdaki kalite politikaları doğrultusunda hareket eder.

Sektöründe yenilikçi ve öncü olmak için; ihtiyacı olan ileri teknolojileri öğrenir, geliştirir, bilgi ve sistem üstünlüğü ile rekabet eder.

Tüm işlerinde müşteri memnuniyetini en ön planda gözetir, işlerini planlanan sürede ve istenen kalitede bitirip teslim eder. Varlığını sürdürmek ve hedeflerine varmak için, yaratığı fark ile orantılı miktarda kâr etmeyi öngörür, tedarikçi ve alt yüklenicileri ile karşılıklı güvene dayalı, uyumlu, rekabet gücünü arttıran işbirlikleri kurar ve sürdürür.

Kalite yönerim sistemi performansını sürekli gelişim odaklı bir anlayışla gözden geçirir ve iyileştirir.

Çevre Politikamız


Doğal kaynakların azaldığı, suyun yetersiz kaldığı, çevre kirliliğinin ve enerjiye olan talebin arttığı günümüzde inşa ettiği projelerde;


• Çalışan insanların verimliliğini artıran, yaşam kalitesi daha yüksek ve stresten uzak ortam sağlamak,
• Ulusal çevre mevzuatına tam olarak uymak ve uluslararası mevzuatı takip etmek,
• Çevresel sağlığı ektileyecek tüm faaliyetlerin etkin kontrolü ile ilgili riskleri minimize etmek,
• Atıkları kaynağında azaltmak ve kurallara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlamak,
• Ürün ve hizmet alımlarımızda çevre ile uyumlu ürün ve hizmetleri tercih etmek,
• Yağmur suyunun etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak,
• Yüksek performanslı, yenilenebilir ve sürdürülebilir sistemler kullanmak,
• Küresel ısınmanın önlenmesi amacıyla ekosistemin korunmasını sağlamak,
• Gelecek kuşaklara aktarılabilen yaşanabilir, çevreyle dost mekanların oluşmasını sağlamak,
• Yapım aşamasında doğal çevre tahribatını en aza indirmek,
• Güneş enerjisinden yaralanmak,
• Doğal ışıktan yaralanmak,
• Nitelikli cam kullanımıyla sera etkisini oluşturan yansımaları azaltmak,

UFUK MESKEN İnşaat’ın vazgeçilmez değerleridir.


İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ


İnsana verdiğimiz değerin bir yansıması olarak çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğinin korunması için tüm gerekli tedbirleri alıyoruz. Çalışanlarımız ve iş ortaklarımızın güvenliğinin aslında şirketimizin güvenliği anlamına geldiğini biliyoruz. Bu nedenle;


• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uymak, mevzuatın olmadığı konularda sosyal sorumluluğumuzun bilinci ile eylem planını oluşturmayı,

• Çalışanlarımızın ve tüm iş ortaklarımızın, sahip olduğu değerleri koruyacak güvenli bir çalışma ortamı oluşturarak sürekliliği sağlamayı,

• Çalışanlarımızı ve tüm iş ortaklarımızı bilinçlendirerek iş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenleyici, yönlendirici ve takipçi rol oynamayı,

• Bölgemizde meydana gelebilecek doğal afetlere müdahale edebilecek acil eylem senaryolarını oluşturarak bu planları çalışanlarımız ile paylaşmayı,

• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetlerde öncü rol oynayıp deneyimlerimizi yeni nesillere aktarmayı,

• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarımızı sürekli iyileştirmek ve geliştirmek için gerekli kaynağı ayırarak, gerekli kontrolleri gerçekleştirmeyi,


UFUK MESKEN İnşaat olarak en önemli vazifemiz olarak görüyoruz.